preskoči na sadržaj

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

 > Natječaji
Natječaji
 • Natječaj za radno mjesto nastavnika LOGIKE  nalazi se niže u prilogu (objavljen 27.10.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 2.11.2020.)
 • Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika LOGIKE nalazi se niže u prilogu (objavljen 19.11.2020.)
 • Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika  LOGIKE nalaze se niže u prilogu (objavljeno 26.11.2020.)

​_________________________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika KEMIJE  nalazi se niže u prilogu (objavljen 27.10.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 2.11.2020.)
 • Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika KEMIJE nalazi se niže u prilogu (objavljen 19.11.2020.)
 • Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika  KEMIJE nalaze se niže u prilogu (objavljeno 26.11.2020.)

​_________________________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika HRVATSKOG JEZIKA  nalazi se niže u prilogu (objavljen 27.10.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 2.11.2020.)
 • Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika HRVATSKOG JEZIKA nalazi se niže u prilogu (objavljen 13.11.2020.)
 • Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika  HRVATSKOGA JEZIKA nalaze se niže u prilogu (objavljeno 19.11.2020.)

​_________________________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika MATEMATIKE  nalazi se niže u prilogu (objavljen 27.10.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 2.11.2020.)

​_________________________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika INFORMATIKE  nalazi se niže u prilogu (objavljen 27.10.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 2.11.2020.)

​_________________________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika ENGLESKOG  JEZIKA  nalazi se niže u prilogu (objavljen 27.10.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 2.11.2020.)
 • Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika ENGLESKOGA JEZIKA nalazi se niže u prilogu (objavljen 13.11.2020.)
 • Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika  ENGLESKOGA JEZIKA nalaze se niže u prilogu (objavljeno 19.11.2020.)

​____________________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika BIOLOGIJE  nalazi se niže u prilogu (objavljen 27.10.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 2.11.2020.)

________________________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika HRVATSKOG JEZIKA  nalazi se niže u prilogu (objavljen 12.02.2020.)
 •  Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 14.02.2020.)
 • Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika HRVATSKOG JEZIKA nalazi se niže u prilogu (objavljen 5.3.2020.)
 • Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika  HRVATSKOG JEZIKA nalaze se niže u prilogu (objavljeno 13.03.2020.)

______________________________________________________

 

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika INFORMATIKE nalazi se niže u prilogu (objavljen 12.02.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 14.02.2020.)
 • Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika INFORMATIKE nalazi se niže u prilogu (objavljen 5.3.2020.)
 • Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika  INFORMATIKE nalaze se niže u prilogu (objavljeno 13.03.2020.)

______________________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika PSIHOLOGIJE  nalazi se niže u prilogu (objavljen 12.02.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 14.02.2020.)
 • Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika PSIHOLOGIJE nalazi se niže u prilogu (objavljen 5.3.2020.)
 • Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika  PSIHOLOGIJE nalaze se niže u prilogu (objavljeno 13.03.2020.)

______________________________________________________

 

 • Natječaj za radno mjesto nastavnika MATEMATIKE  nalazi se niže u prilogu (objavljen 12.02.2020.)
 • Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 14.02.2020.)
 • Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika MATEMATIKE nalazi se niže u prilogu (objavljen 5.3.2020.)
 • Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika  MATEMATIKE nalaze se niže u prilogu (objavljeno 13.03.2020.)

______________________________________________________

 

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA - radno mjesto nastavnika  TZK-e nalaze se niže u prilogu (objavljeno 27.12.2019.)

______________________________________________________

 

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA - radno mjesto nastavnika  ENGLESKOG JEZIKA nalaze se niže u prilogu (objavljeno 27.12.2019.)

_______________________________________

Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika  ENGLESKOG JEZIKA nalaze se niže u prilogu (objavljeno 13.12.2019.)

_______________________________________________________

Rezultati testiranja kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE nalaze se niže u prilogu (objavljeno 13.12.2019.)

_______________________________________________________

Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE nalazi se niže u prilogu (objavljen 5.12.2019.)

________________________________________

Poziv na testiranje kandidata za natječaj za radno mjesto nastavnika ENGLESKOG JEZIKA nalazi se niže u prilogu (objavljen 5.12.2019.)

__________________________________________

Obavijest o odgodi testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika  - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Zbog štrajka se odgađa  testiranje kandidata prijavljenih na natječaj 
za nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture koje je zakazano za četvrtak 28.11.2019.

  O novom terminu testiranja kandidati će biti pravodobno obaviješteni.

_____________________________________________

Obavijest o odgodi testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika  - ENGLESKI JEZIK

Zbog štrajka se odgađa  testiranje kandidata prijavljenih na natječaj 
za nastavnika engleskog jezika koje je zakazano za srijedu 27.11.2019.

  O novom terminu testiranja kandidati će biti pravodobno obaviješteni.

______________________________________________________________________

 

Zbog proceduralne pogreške poništava se natječaj za radno mjesto nastavnika MATEMATIKE I INFORMATIKE ,objavljen na mrežnim stranicama škole  dana 30.10.2019..

 

Sinju  12. studenoga 2019.

Ravnatelj:

Tomislav Bilić, prof.

______________________________________________________________________________

 

 • Natječaj za radno mjesto nastavnik MATEMATIKE I INFORMATIKE nalazi se niže u prilogu (objavljen 30.10.2019.)

            -  Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata
             za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 7.11.2019.)

         - Poziv na testiranje nalazi se niže u prilogu (objavljen 21.11.2019.)

 

_________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnik TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE nalazi se niže u prilogu (objavljen 30.10.2019.)

            -  Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata
             za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 7.11.2019.)

         - Poziv na testiranje nalazi se niže u prilogu (objavljen 21.11.2019.)

_____________________________________________________

 • Natječaj za radno mjesto nastavnik ENGLESKOG JEZIKA nalazi se niže u prilogu (objavljen 30.10.2019.)

            -  Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata
             za testiranje nalaze se niže u prilogu (objavljen 7.11.2019.)

___________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18) i članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju, Dinka Šimunovića 10., 21230 Sinj, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto

 

 1. Nastavnik engleskoga jezika  – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka na rad odsutnog nastavnika

Mjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

  

Uvjeti: 

 • Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18)

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 • Potrebna vrsta i razina obrazovanja: (članak 105. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) je završen diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije.
 • Uvjeti stručne spreme za radno mjesto propisani člankom 2, red.br. 2. Pravilnika o stručnoj spemi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99) su prof. engleskog jezika i književnosti, dipl.anglist,

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • osobno ime
 • adresa stanovanja
 • broj mobitela ili telefona
 • e-mail adresa na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja
 • naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje

 

Uz  prijavu  kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • diploma, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka  za zasnivanje radnog odnosa za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan predočioti izvornike.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti dokaze  propisane čl. 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu (izvan Republike Hrvatske) ne može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidat kojemu je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nije dužan ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi (više na poveznici:  https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-obrazovnih-i-strucnih-kvalifikacija/279)

 

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji) objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji)

 

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Dinka Šimunovića u Sinju, a koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole na poveznici: (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/akti_kole).

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijave  na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se neposredno putem protokola Škole  ili  poštom  na adresu Škole: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju, Dinka Šimunovića 10, 21230 Sinj, s naznakom ,,Za natječaj - nastavnik engleskoga jezika“

 

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo će, u pravilu elektroničkom poštom, obavijestiti osobu da nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja i da ne sudjeluje u daljnjem postupku za izbor kandidata.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji) najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom. U slučaju iz članka 24. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Dinka Šimunovića u Sinju, kandidati će biti obaviješteni pisanom pošiljkom.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, dana 30. listopada 2019. http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji.

 

KLASA: 112-01/19-01/20

URBROJ: 2175-31-01-19-1

 

U  Sinju,  29. listopada 2019.

 

Ravnatelj:

Tomislav Bilić, prof.

 

_____________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18) i članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju, Dinka Šimunovića 10., 21230 Sinj, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto

 

 1. Nastavnik matematike i informatike – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (26 sati tjedno), do povratka na rad odsutnog nastavnika

Mjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

  

Uvjeti: 

 • Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18)

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 • Potrebna vrsta i razina obrazovanja: (članak 105. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) je završen diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije.
 • Uvjeti stručne spreme za radno mjesto propisani člankom 2, red.br. 18. i 22. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99) su prof. matematike, dipl.inž. matematike, prof. matematike i informatike, dipl.inž. elektrotehnike, smjerovi računarska tehnika te telekomunikacije i informatika, dipl.informatičar, dipl.inž. matematike, dipl.inž. računarstva, prof. informatologije, prof. PTO.

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • osobno ime
 • adresa stanovanja
 • broj mobitela ili telefona
 • e-mail adresa na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja
 • naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje

 

Uz  prijavu  kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • diploma, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka  za zasnivanje radnog odnosa za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan predočioti izvornike.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti dokaze  propisane čl. 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu (izvan Republike Hrvatske) ne može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidat kojemu je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nije dužan ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi (više na poveznici:  https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-obrazovnih-i-strucnih-kvalifikacija/279)

 

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji) objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji)

 

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Dinka Šimunovića u Sinju, a koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole na poveznici: (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/akti_kole).

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijave  na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se neposredno putem protokola Škole  ili  poštom  na adresu Škole: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju, Dinka Šimunovića 10, 21230 Sinj, s naznakom ,,Za natječaj - nastavnik matematike i informatike“

 

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo će, u pravilu elektroničkom poštom, obavijestiti osobu da nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja i da ne sudjeluje u daljnjem postupku za izbor kandidata.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji) najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom. U slučaju iz članka 24. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Dinka Šimunovića u Sinju, kandidati će biti obaviješteni pisanom pošiljkom.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, dana 30. listopada 2019. http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji.

 

KLASA: 112-01/19-01/21

URBROJ: 2175-31-01-19-1

 

U  Sinju,  29. listopada 2019.

 

Ravnatelj:

Tomislav Bilić, prof.

_________________________

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18) i članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju, Dinka Šimunovića 10., 21230 Sinj, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto

 

 1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno), do povratka na rad odsutnog nastavnika

Mjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

  

Uvjeti: 

 • Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18)

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 • Potrebna vrsta i razina obrazovanja: (članak 105. stavak 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) je završen diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije.
 • Uvjeti stručne spreme za radno mjesto propisani člankom 2, red.br. 27. Pravilnika o stručnoj spemi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99) su prof. tjelesne i zdravstvene kulture, prof. za fizičku kulturu i prof. fizičkog odgoja.

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • osobno ime
 • adresa stanovanja
 • broj mobitela ili telefona
 • e-mail adresa na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja
 • naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje

 

Uz  prijavu  kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • diploma, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka  za zasnivanje radnog odnosa za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan predočioti izvornike.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.)  uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti dokaze  propisane čl. 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu (izvan Republike Hrvatske) ne može se zaposliti u odgojno-obrazovnoj ustanovi temeljem rješenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje već temeljem rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidat kojemu je rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja priznata inozemna stručna kvalifikacija kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije nije dužan ishoditi rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za potrebe zapošljavanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi (više na poveznici:  https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-obrazovnih-i-strucnih-kvalifikacija/279)

 

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji) objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji)

 

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Dinka Šimunovića u Sinju, a koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole na poveznici: (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/akti_kole).

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijave  na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se neposredno putem protokola Škole  ili  poštom  na adresu Škole: Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju, Dinka Šimunovića 10, 21230 Sinj, s naznakom ,,Za natječaj-nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture“

 

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo će, u pravilu elektroničkom poštom, obavijestiti osobu da nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja i da ne sudjeluje u daljnjem postupku za izbor kandidata.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole (http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji) najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom. U slučaju iz članka 24. stavka 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Gimnaziji Dinka Šimunovića u Sinju, kandidati će biti obaviješteni pisanom pošiljkom.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, dana 30. listopada 2019. http://gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/natje_aji.

 

KLASA: 112-01/19-01/19

URBROJ: 2175-31-01-19-1

 

U  Sinju,  29. listopada 2019.

 

Ravnatelj:

Tomislav Bilić, prof.

_____________________________________________________________

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

20. listopada 2019. u dnevnom tisku "24sata" objavljen je natječaj za
davanje u zakup dijela školskog dvorišta za postavljanje objekta za
prodaju prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića. Tekst natječaja
nalazi se u prilogu na dnu stranice.

 

 

 

Sinj, 25. veljače 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • NASTAVNIK/CA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog radnika

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete iz članka 2. r.br. 27. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • preslik dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme  
 • preslik uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, odnosno na poveznici :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu Škole:

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju, Dinka Šimunovića 10., 21230 Sinj, s naznakom „Za natječaj- nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole: http://www.gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18).

 

 

 

 

                                                                                                          Ravnatelj:

 

_________________

Tomislav Bilić, prof.

 

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 26. veljače 2019.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • NASTAVNIK/CA ENGLESKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutne radnice

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete iz članka 2. r.br. 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • preslik domovnice ili osobne iskaznice
 • preslik dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme  
 • preslik uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, odnosno na poveznici :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Prijave s gore navedenom dokumentacijom poslati na adresu Škole:

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju, Dinka Šimunovića 10., 21230 Sinj, s naznakom „Za natječaj- nastavnik/ca engleskoga jezika“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole: http://www.gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/

 

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18).

 

 

 

 

                                                                                                          Ravnatelj:

 

_________________

Tomislav Bilić, prof.

 

 

 

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 15. studenoga 2018.

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.152/14, 7/17, 68/18) i članka 40. Statuta Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju,  ravnatelj Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju donosi: 


O D L U K U
o poništenju natječaja za radno mjesto
Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture

 

I.
Poništava se natječaj za radno mjesto Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj/ica- radni odnos na određeno, puno radno vrijeme, objavljen 24. listopada 2018. godine na oglasnim pločama i  web stranicama Škole i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

II.

Natječaj iz stavka I. ove odluke poništava se zbog povratka na rad radnika zbog čije je odsutnosti s rada natječaj raspisan.

III.
Ova odluka bit će objavljena na web stranici Škole i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                         RAVNATELJ

                                   Tomislav Bilić, prof.

 

                                                                                                                                                                                                         U Sinju, 31. listopada 2018.

 

 

 

Sinj, 23. listopada 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • NASTAVNIK/TJELESNE I ZDRAVTSVENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog radnika

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. stavka 1., 2. i 7. i članka 106. stavka 1., 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete iz članka 2. r.br. 27 Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • preslik domovnice ili osobne iskaznice
 • preslik dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
 • preslik uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, odnosno na poveznici :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «Za natječaj-Tjelesna i zdravstvena kultura», na adresu škole:

 

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole: http://www.gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr/

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 24. listopada 2018.

Sinj, 14.ožujka 2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • NASTAVNIK/CA ENGLESKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati nastave tjedno), zamjena do povratka na rad privremeno odsutne radnice

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. stavka 1., 2. i 7. i članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete iz članka 2. r.br. 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik dokaza o završenom studiju odgovarajuće vrste (diploma)
 • preslik uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju)
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje ti propisi propisuju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «Za natječaj-engleski jezik», na adresu škole:

 

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se kandidatima natječaja i bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

 
i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 14. ožujka 2018.
Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!
 

Sinj, 07. studenoga 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • NASTAVNIK/CA HRVATSKOGA JEZIKA – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutne radnice – 1 izvršitelj

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. stavka 1., 2. i 7. i članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete iz članka 2. r.br. 1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik dokaza o završenom studiju odgovarajuće vrste (diploma)
 • preslik uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju)
 • preslik dokaza o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje ti propisi propisuju.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «Za natječaj-hrvatski jezik», na adresu škole:

 

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se kandidatima natječaja i bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 07. studenoga 2017.

 

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

 

 

 

 

Sinj, 18. listopada 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • NASTAVNIK/CA ENGLESKOGA JEZIKA – radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutne radnice, 13 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. stavka 1., 2. i 7. i članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete iz članka 2. r.br. 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik dokaza o završenom studiju odgovarajuće vrste (diploma)
 • preslik uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju)
 • preslik dokaza o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje ti propisi propisuju.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «Za natječaj-engleski jezik», na adresu škole:

 

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se kandidatima natječaja i bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 18. listopada 2017.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

 

 
 

Sinj, 18. listopada 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • NASTAVNIK/CA FILOZOFIJE I LOGIKE – radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutne radnice, 9 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. stavka 1., 2. i 7. i članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete iz članka 2. r.br. 13. i 15. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik dokaza o završenom studiju odgovarajuće vrste (diploma)
 • preslik uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju)
 • preslik dokaza o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje ti propisi propisuju.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «Za natječaj-filozofija i logika», na adresu škole:

 

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se kandidatima natječaja i bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 18. listopada 2017.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

 
 
 

Sinj, 18. listopada 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG (M/Ž) – radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. stavka 1., 2. i 12. i članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete iz članka 53. r.br. 1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

Sukladno članku 53. Zakona o radu (N.N. br. 93/14), članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 24/17)  i članku 31. Pravilnika o radu Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik dokaza o završenom studiju odgovarajuće vrste (diploma)
 • preslik uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju)
 • preslik dokaza o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje ti propisi propisuju.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «Za natječaj-pedagog», na adresu škole:

 

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se kandidatima natječaja i bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 18. listopada 2017.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

 

Sinj, 18. listopada 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • NASTAVNIK/CA GLAZBENE UMJETNOSTI – radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 5 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i uvjete iz članka 105. stavka 1., 2. i 7. i članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete iz članka 2. r.br. 10. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

Sukladno članku 53. Zakona o radu (N.N. br. 93/14), članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 24/17)  i članku 31. Pravilnika o radu Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik dokaza o završenom studiju odgovarajuće vrste (diploma)
 • preslik uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju)
 • preslik dokaza o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje ti propisi propisuju.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «Za natječaj-glazbena umjetnost», na adresu škole:

 

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se kandidatima natječaja i bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

            Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 18. listopada 2017.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

 
 
 

Sinj, 6. ožujka 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

                                               NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto M/Ž nastavnik/ica biologije/kemije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena), nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno)

Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis

 • domovnicu (preslik)

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)

 • uvjerenje da nisu kažnjavani i da se ne vodi postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12 , 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «za natječaj», na adresu škole:

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se kandidatima natječaja i bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 06. ožujka 2017.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

 

 

Sinj, 22. prosinca 2016.

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto nastavnika/ce tjelesne i zdravstvene kulture na određeno, nepuno radno vrijeme.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

 

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto nastavnika/ce povijesti na određeno, nepuno radno vrijeme.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

 

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto nastavnika/ce glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

 

Sinj, 18. studenoga 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

                                               NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto M/Ž nastavnik/ica povijesti, određeno vrijeme (zamjena), nepuno radno vrijeme (7 sati nastave tjedno) – 1 izvršitelj.

Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis
domovnicu (preslik)
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «za natječaj», na adresu škole:

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 18. studenoga 2016.

 

Sinj, 17. studenog 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

                                         NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto M/Ž nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture, određeno vrijeme do prestanka mandata ravnatelja škole, nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno) – 1 izvršitelj.

Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis
domovnicu (preslik)
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «za natječaj», na adresu škole:

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 17. studenog 2016.

 

 

Sinj, 21. listopada 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

                                         NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto M/Ž nastavnik/ca glazbene umjetnosti, neodređeno, nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno) – 1 izvršitelj.

Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis
domovnicu (preslik)
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «za natječaj», na adresu škole:

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 21. listopada 2016.

 

Sinj, 5. rujna 2016.

 Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto spremači na neodređeno, puno radno vrijeme.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

           

 

 

Sinj, 23. kolovoza 2016.

 Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto nastavnika/ce geografije na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

Cijeli dokument možete vidjeti u prilogu na dnu stranice!

           

 

Sinj, 14. srpnja 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

                                         NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta M/Ž nastavnik/ca geografije, neodređeno, nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj.

 

Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. br. 1/96, 80/99).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis
domovnicu (preslik)
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «za natječaj», na adresu škole:

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 14. srpnja 2016.

 

                                           NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta M/Ž spremačica, neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj.

Uvjeti: osnovna škola. Sukladno Zakonu o radu (N.N. br. 93/14) i Pravilniku o radu Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

životopis
domovnicu (preslik)
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, s naznakom «za natječaj», na adresu škole:

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju.

 

Natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole dana 14. srpnja 2016.

 

Dokument u prilogu na dnu stranice.

 

Sinj, 21. lipnja 2016.

Odluka o imnovanju ravnatelja Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju

Tomislav Bilić, profesor fizičke kulture, VSS, imenuje se ravnateljem Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju na vrijeme od pet godina s danom 01.rujna 2016.godine.

Dokument u prilogu.

 

Sinj, 02. svibnja 2016.

Objavljeno u Slobodnoj Dalmaciji 02.05.2016.

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) te članka 41. Statuta Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, Školski odbor Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

                          N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju

Kandidat za ravnatelja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

      a)sveučilišni diplomski studij ili

      b)integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

      c)specijalistički diplomski stručni studij;

uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj se imenuje na pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenu presliku i to:

-životopis
-diplomu o završenom studiju
-uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
-dokaz o položenom stručnom ispitu (za kandidate koji su ga bili dužni polagati)
-dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih bili dužni steći)
-dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO i potvrda škole o vrsti i trajanju poslova)
-domovnicu

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu škole:

Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju

Dinka Šimunovića 10.

21230 Sinj

s naznakom «Natječaj za ravnatelja – ne otvarati».

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Sinj, 29. ožujka 2016.


1. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE TZK-A

O natječaju za nastavnika/cu Tjelesne i zdravstvene kulture objavljenom 07.ožujka 2016. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, nije se odlučivalo jer je zbog povratka radnika prestala potreba za zamjenom na navedenom radnom mjestu.


2. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE HRVATSKOG JEZIKA

Po natječaju za nastavnika/cu hrvatskog jezika objavljenom 07.ožujka 2016. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Dinka Šimunovića u Sinju, izabrana je ANITA GRČIĆ (magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti).
 

 

 

Sinj, 07. ožujka 2016.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

M/Ž

 

nastavnik/ica hrvatskog jezika, neodređeno, nepuno radno vrijeme (9 sati nastave tjedno) – 1 izvršitelj
nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture, određeno, puno radno vrijeme do prestanka zamjene – 1 izvršitelj

Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST O REZUTATIMA NATJECAJA ZA NASTAVNIKA - ENGLESKI JEZIK.jpg
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJECAJA - GLAZBENA UMJETNOST.doc
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJECAJA - FILOZOFIJA, LOGIKA.doc
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJECAJA - PEDAGOG.doc
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJECAJA HRVATSKI JEZIK.doc
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJECAJA ENGLESKI JEZIK.doc
Hrvatski jezik-natjecaj.doc
PR-prijava potrebe za radnikom-HRVATSKI JEZIK.doc
Engleski jezik-natjecaj.doc
PR-prijava potrebe za radnikom-ENGLESKI JEZIK.doc
Filozofija i logika-natjecaj.doc
PR-prijava potrebe za radnikom-FILOZOFIJA, LOGIKA.doc
Pedagog-natjecaj.doc
PR-prijava potrebe za radnikom-PEDAGOG.doc
Glazbena umjetnost-natjecaj (1).doc
PR-prijava potrebe za radnikom-GLAZBENA UMJETNOST.doc
NATJECAJ (5).doc
Obavijest o rezultatima natjecaja-Tjelesna i zdravstvena kultura.pdf
Rezultati natjecaja-glazbena umjetnost.pdf
Rezultati natjecaja- Povijest.pdf
NATJECAJ povijest.doc
PR-prijava potrebe za radnikom.doc
Natjecaj i obrazac PR.pdf
Natjecaj.pdf
Obavijest o rezultatima natjecaja za spremacicu.pdf
Obavijest o rezultatima natjecaja - geografija.pdf
NATJECAJ Geografija.doc
NATJECAJ spremac.doc
Natjecaj-SL.doc
NATJECAJ.doc
Obrazac PR.pdf
OBAVIJEST-TZKa.pdf
ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA KOLE (1).pdf
OBAVIJEST-Hrvatski j..pdf
Engleski jezik-natjecaj 3.2018..doc
Tjelesna i zdravstvena kultura-natjecaj (1).doc
Odluka o ponistenju natjecaja TZK.jpg
Engleski-natjecaj.doc
natjecaj - TZK 26.2.2019..pdf
Natjecaj za davanje u zakup skolskog prostora 20.10.2019..pdf
TZK-natjecaj 10.2019..docx
Matematika i informatika - natjecaj 10.2019..docx
Engleski j. - natjecaj 10.2019..docx
Sadrzaj i nacin testiranja kandidata-NATJECAJ - Matematika-Informatika.doc
Sadrzaj i nacin testiranja kandidata- NATJECAJ - TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA.doc
Sadrzaj i nacin testiranja kandidata- NATJECAJ - ENGLESKI JEZIK.doc
Poziv na testiranje - ENGLESKI JEZIK.docx
Poziv na testiranje - TZK.docx
Poziv na testiranje - ENGLESKI JEZIK(ponovljeno).docx
Poziv na testiranje - TZK (ponovljeno).docx
rezultati testiranja - TZK.pdf
rezultati testiranja - ENGLESKI JEZIK.pdf
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJECAJA-TZKa 30.10.2019..doc
OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJECAJA-ENGLESKI JEZIK 30.10.2019..doc
Matematika - natjecaj 12.02.2020..docx
Psihologija - natjecaj 12.02.2020.docx
Informatika - natjecaj 12.02,2020..docx
Hrvatski jezik- natjecaj 12.02.2020..docx
Sadrzaj i nacin testiranja kandidata-NATJECAJ - Matematika.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja kandidata-NATJECAJ -Psihologija.pdf
Sadrzaj i nacin testiranja kandidata-NATJECAJ -Informatika .pdf
Sadrzaj i nacin testiranja kandidata- NATJECAJ - HRVATSKI JEZIK.pdf
Poziv na testiranje - HRVATSKI JEZIK-.pdf
Poziv na testiranje - MATEMATIKA-.pdf
Poziv na testiranje -INFORMATIKA-.pdf
Poziv na testiranje - PSIHOLOGIJA-.pdf
Poziv na testiranje - PSIHOLOGIJA 2.docx
rezultati testiranja - HRVATSKI JEZIK.pdf
rezultati testiranja - INFORMATIKA.pdf
rezultati testiranja - MATEMATIKA.pdf
rezultati testiranja - PSIHOLOGIJA.docx
Obavijest o izboru kandidata- Matematika.doc
Obavijest o izboru kandidata- Informatika.doc
Obavijest o izboru kandidata- HRVATSKI JEZIK.doc
Obavijest o izboru kandidata- PSIHOLOGIJA.doc
Kemija - natjecaj.docx
Informatika- natjecaj.docx
Matematika - natjecaj.docx
Logika - natjecaj.docx
Engleski j. - natjecaj.docx
Biologija - natjecaj.docx
Hrvatski j. - natjecaj.docx
SadrZaj i naCin testiranja kandidata-NATJECAJ -LOGIKA.doc
SadrZaj i naCin testiranja kandidata-NATJECAJ -KEMIJA.doc
Sadrzaj i nacin testiranja kandidata- NATJECAJ - HRVATSKI JEZIK.doc
Sadrzaj i nacin testiranja kandidata-NATJECAJ - Matematika.doc
SadrZaj i naCin testiranja kandidata-NATJECAJ -INFORMATIKA.doc
SadrZaj i naCin testiranja kandidata-NATJECAJ -ENGLESKI JEZIK.doc
SadrZaj i naCin testiranja kandidata-NATJECAJ -BIOLOGIJA.doc
Poziv na testiranje - ENGLESKI JEZIK.pdf
Poziv na testiranje - HRVATSKI JEZIK.pdf
Poziv na testiranje - LOGIKA.pdf
Poziv na testiranje - KEMIJA.pdf
rezultati testiranja - HRVATSKI JEZIK 19.11.2020..pdf
rezultati testiranja - ENGLESKI JEZIK.docx
rezultati testiranja - KEMIJA.pdf
rezultati testiranja - LOGIKA.docx


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
e-Dnevnik

Centar izvrsnosti - SDZ

LIBAR (izrada e-knjige)

MZOS

Agencija za odgoj i obrazovanje

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Državna matura
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju / Dinka Šimunovića 10, HR-21230 Sinj / gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr / ured@gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr
preskoči na navigaciju